Angst in organisaties

Op management site tref ik vaak interessante artikelen aan. Zo ook het artikel over angst in organisaties. Een groot woord maar als u het artikel leest vast wel een aantal elementen die herkenbaar zijn. Ook in deze tijd waarbij in de financiële sector veel ontslagen vallen kan de angst om kritisch te zijn en om elkaar feedback te geven gaan overheersen. Hoe gaan werknemers en leidinggevenden hiermee om? Leidt dit uiteindelijk tot conflicten en ziekteverzuim? Ja helaas wel. Wij spreken en coachen regelmatig werknemers en leidinggevenden die hiermee te maken hebben. Vaak lukt het om met coaching en/of mediation oplossingen te vinden maar soms wordt interne of externe begeleiding te laat ingezet en verlaat iemand gedesillusioneerd het bedrijf.