Arbeid

In werksituaties kunnen conflicten ontstaan waar men in onderling overleg niet uitkomt. Tot op zekere hoogte is dit goed en leidt het tot nieuwe ideeën en inzicht in de eigen werkwijze. Soms is het niet meer productief en heeft het invloed op het plezier in het werk, leidt het tot psychische klachten en ziekteverzuim. Dan kan mediation uitkomst bieden.

Wij begeleiden als neutraal gespreksleider of mediator de gesprekken. In een rustige setting met een neutrale en onpartijdige gespreksleider kunnen de partijen gezamenlijk bespreken wat zij willen verbeteren in de samenwerking.

Mocht het zo zijn dat het arbeidsrelatie niet meer hersteld kan worden, dan begeleiden wij u bij de onderhandeling bij het verbreken van de arbeidsrelatie. Dit wordt een zogenoemde exit-mediation genoemd. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor de juridische en financiële aspecten werken wij samen met verschillende deskundigen op dit gebied.