Echtscheiding

Scheiden

Puentes mediation is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders bij het maken van een goede regeling voor de kinderen. U kunt bij ons terecht voordat u de scheiding gaat regelen, tijdens het proces of als u al uit elkaar bent. We kunnen een oplossing zoeken als u of de kinderen niet tevreden zijn over de huidige afspraken. De mediators die met ons samenwerken voeren ook regelmatig gesprekken met kinderen.

Ook kunt u bij ons uw echtscheiding regelen. Wij werken voor de financiële en juridische afwikkeling samen met deskundige advocaten en financieel experts. Wij bespreken met u wat er nodig is. In een kosteloos intakegesprek maken we hiervoor een plan.

Scheiden en de kinderen

Wat wij alle kinderen horen zeggen is: ‘als mijn ouders maar geen ruzie maken’. Als u besluit om uit elkaar te gaan, gaat dat meestal gepaard met heftige emoties en soms ook ruzies.

Bij een scheiding staan ouders voor veel moeilijke en ingrijpende beslissingen, en dat levert soms teveel spanning op. Onze gesprekken zijn altijd respectvol: we onderkennen de belangenvelden en zijn gericht op oplossingen voor de lange termijn. Daarbij hebben we altijd veel aandacht voor de positie van de kinderen.

Door samen naar oplossingen te zoeken en gericht te werken aan een toekomstbestendig bestaan voor alle betrokkenen, kunnen we (een deel van) de spanningen verminderen.