Familie

Familieconflicten komen vaak voort uit slechte onderlinge relaties. Soms is de aanleiding van een conflict iets kleins, maar de onderliggende oorzaak leidt tot felle en heftige ruzies, en soms tot het verlies van contact met elkaar.

Met name na een echtscheiding, overlijden of bij de verdeling van een erfenis kunnen familieconflicten opspelen. Familiemediation draagt bij aan het herstel van een functioneel contact.

Bij familiemediation zoeken we samen naar concrete oplossingen voor ontstane problemen. Het werken aan goede onderlinge communicatie is daarbij van groot belang.