Gescheiden ouders en opvoeden

In het tijdschrift Psychologie van oktober 2016 staat een artikel over troosten of laten huilen van baby’s. Slaapgebrek doordat baby’s slecht slapen is voor de meeste ouders geen pretje. Onderzoek laat zien dat ouders die regelmatig ’s nachts wakker worden minder scherp, minder flexibel en slechter kunnen multitasken. Ook wordt meer stress ervaren. Allerlei gevraagde en ongevraagde tips krijgen ouders wat ze het beste kunnen doen. Gewoon laten huilen zegt de een en een ander zegt juist niet laten huilen.

Het is voor ouders die niet gescheiden zijn al een hele kunst om het over dit soort vraagstukken eens te worden. Want als de wetenschappers het al niet goed weten, hoe moeten ouders daar dan keuzes in maken. Nog ingewikkelder wordt het als je als ouders niet bij elkaar woont, als je als vader en moeder nooit hebt samengewoond, het verdriet over het feit dat jullie als partners uit elkaar zijn en/of ook gewoon boos bent op elkaar. Herkent u dit en vindt u het moeilijk om het over opvoedvragen eens te worden en leidt dit tot ruzies en tot wantrouwen? Wij als gedragswetenschappelijke mediators zijn als geen ander in staat om hierover met u beiden afspraken te maken.