Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten en/of geschillen op te lossen. U doet dat door met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een mediator. Onze taak is het om de communicatie tussen u beiden op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u gezamenlijk gaat kijken welke oplossingen in uw situatie het beste passen. Uiteraard ondersteunen wij u daarbij. Een van de belangrijkste uitgangspunten is vrijwilligheid. Dit betekent dat u er zelf voor kiest om met het mediationproces te starten, maar ook mag u er mee stoppen.

De rol van Puentes

Voor Puentes betekent mediation mensen met elkaar in gesprek brengen om met elkaar tot een gezamenlijk besluit te komen. De begeleiding bestaat eruit om door het stellen van vragen verdieping in het gesprek te brengen. Door de gesprekken krijgt u meer inzicht in de beelden die over elkaar bestaan. Uiteindelijk is het doel om met elkaar tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel is. Wanneer u meer wilt weten of de werkwijze van Puentes en wat mediation precies voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

De rol van een mediator is onpartijdig, neutraal en meervoudig partijdig. De mediator is er voor u beiden en door jarenlange ervaring hebben wij geleerd dat ieder een eigen verhaal heeft, een eigen visie op het gebeurde. Daarover gaan wij met u in gesprek.

Hoe verlopen de gesprekken?

Het aantal gesprekken is vooraf moeilijk in te schatten. Het hangt van u beiden en de situatie af wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Aan het eind van ieder gesprek bespreken wij of u beiden een nieuwe afspraak wilt plannen.

Ieder mediationproces start met het tekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over vrijwilligheid, geheimhouding, vertrouwelijkheid, kosten en het vastleggen van de afspraken. De gesprekken duren ongeveer 1.5 uur en in overleg maken we hierover afspraken. In deze gesprekken wordt op basis van een agenda besproken welke onderwerpen u beiden wilt bespreken en waarover u uiteindelijk afspraken wilt maken.

Als de agenda duidelijk is, dan kunnen we aan de oplossing werken. We noemen deze fase ook wel de onderhandelingsfase. In deze fase kijken we vooral naar de toekomst.

De laatste stap van de mediation is het maken van afspraken, die al dan niet officieel worden vastgelegd. Dat kan op verschillende manieren: in een vaststellingsovereenkomst, door een afsprakenlijst te maken, of symbolisch door elkaar een hand te geven.

Wat doet de mediator?

Wij begeleiden het gesprek door samen met u in kaart te brengen wat de geschilpunten zijn. Dit doen we door veel vragen te stellen, te onderzoeken waar u het over eens bent. Ook wordt indien nodig gewerkt aan het herstellen van de communicatie en kijken wij hoe deze verbeterd kan worden. Alle mediators die met Puentes samenwerken zijn aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland (MfN). Annemarie de Graaf is sinds 1996 aangesloten bij de MfN als gecertificeerd mediator. Dit is een beroepsorganisatie die de kwaliteit van het vak als mediator waarborgt. Elke gecertificeerd mediator valt onder het tucht- en klachtrecht en heeft zich te houden aan de gedragsregels. Voordat de mediation van start gaat wordt de mediationovereenkomst besproken en het daarbij behorende reglement.