Strafrecht

Herstelbemiddeling is een bijzondere vorm van begeleiding van gesprekken tussen een dader/verdachte en één of meer slachtoffers. De termen die in Nederland ook worden gebruikt voor herstelbemiddeling zijn restorative justice of herstelrecht.

Bij herstelbemiddeling is het doel om de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
Wie is er getroffen?
Wie neemt daarvoor verantwoordelijkheid?
Wat heeft de getroffene nodig om te kunnen herstellen?
Wat moet de veroorzaker doen om er weer bij te horen?
Zijn gemaakte plannen voor alle betrokkenen voldoende of moet er nog meer gebeuren?

Het doel van herstelbemiddeling is om het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen. Het doel is ook ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt en dat de betrokkenen de toekomst tegemoet kunnen treden met zo min mogelijk emotionele ballast.

Belangrijk hierbij is de vrijwilligheid en een speciaal opgeleide mediator. Vaak worden deze gesprekken met twee mediators gevoerd. Bij Puentes is de juiste kennis en ervaring aanwezig voor het begeleiden van herstelbemiddeling.